Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Usługa ochrony osób i mienia oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze"

1. Treść ogłoszenia (PDF)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF)

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (DOCX)

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (PDF)

5. Informacja o złożonych ofertach (PDF)

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.