Dostawa i montaż regałów jezdnych do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

  1. Treść ogłoszenia (PDF)
  2. SIWZ (PDF)
  3. Formularz oferty (DOCX)
  4. Wzór umowy (PDF)
  5. Informacja o złożonych ofertach (PDF)
  6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.