Dział Promocji i Organizacji Wydarzeń

III piętro, pok.300B
Kierownik:
Dorota Kaczmarek, starszy kustosz

Pracownicy:
Aneta Michałowska - specjalista ds.promocji
Krzysztof Polus - specjalista ds. biblioteki jako trzecie miejsce

tel. 68 45 32 635
e-mail: d.kaczmarek@wimbp.zgora.pl
e-mail: promocja@wimbp.zgora.pl

Do zadań Działu należy promocja działalności Biblioteki, inicjowanie przedsięwzięć marketingowych, podejmowanie działań prezentujących właściwy wizerunek instytucji w kraju i za granicą. Pracownicy organizują i koordynują działalność upowszechnieniową – spotkania autorskie, promocję książek, wystaw, konferencji. Współdziałają też z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami twórczymi i społecznymi w zakresie upowszechniania książki, wiedzy i czytelnictwa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.