Dostawa oraz dostarczenie i montaż technicznie nowego dźwigu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9

1. Treść ogłoszenia (PDF)

2. SIWZ (PDF)

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX)

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (PDF)

5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Karta istniejącego dźwigu (PDF)

6. Załącznik nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (PDF)

7. Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru końcowego (PDF)

8. Załącznik nr 4 do umowy - Karta gwarancyjna (PDF)

9. Załącznik nr 5 do umowy - Klauzula informacyjna RODO (PDF)

10. Informacja o złożonych ofertach (PDF)

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.