Dostawa oraz dostarczenie i montaż technicznie nowych elementów konstrukcji aluminiowo-szklanych z automatycznymi drzwiami przesuwnymi w zabudowie zespołów wejściowych wraz z demontażem i utylizacją istniejących drzwi w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9

1. Treść ogłoszenia (PDF)
2. SIWZ (PDF)
3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX)
4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (PDF)
5. Załącznik nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (PDF) + Rysunki
6. Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru końcowego (PDF)
7. Załącznik nr 4 do umowy - Karta gwarancyjna (PDF)
8. Załącznik nr 5 do umowy - Klauzula informacyjna RODO (PDF)

9. Informacja o złożonych ofertach
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.