Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
29 Luty 2024
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora
Telefony alarmowe Urzędy  Instytucje nadzoru Organizacje pozarządowe
Instytucje społeczne  Sport Instytucje kultury Oświata
Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe - 999
Straż Pożarna - 998
Policja - 997, 112 - tylko telefony komórkowe

Rejonowy Sztab Ratownictwa
Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej
605 881 193

Centrum Zarządzania Kryzysowego 68 45 75 640

Pogotowie Ciepłownicze - 993

Pogotowie Energetyczne - 991

Pogotowie Gazowe - 992

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne - 994

Pogotowie Opiekuńcze - 68 326 05 91

Policyjny telefon zaufania - 68 324 02 54

Pogotowie dźwigowe - 68 325 63 85

Pogotowie Weterynaryjne - 68 320 29 84

wstecz

Urzędy

Sejmik Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-001 Zielona Góra
tel. 68 456 54 81
www.lubuskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-001 Zielona Góra
tel. 68 456 52 00
www.lubuskie.pl

Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
ul. Podgórna 7
65-001 Zielona Góra
tel. 68 452 71 00
www.wojewodalubuski.pl

Urząd Miasta
ul. Podgórna 22
65-001 Zielona Góra
tel. 68 45 64 100
tel. 68 45 64 155
www.zielona-gora.pl

Urząd Gminy
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41
65-001 Zielona Góra
tel. 68 475 56 70
tel. 68 475 56 60
www.gminazg.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-001 Zielona Góra
(+48) 068 456 52 00
www.lubuskie.pl

wstecz

 

Instytucje nadzoru

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Chmielna 13
65-001 Zielona Góra
tel. 68 329 19 00
www.zielonagora.rio.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Siemieradzkiego 19
65-231 Zielona Góra
tel 68 454 85 50
www.zgora.pios.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.
Delegatura
ul. Olbrychta 10
65-823 Zielona Góra
tel. 68 453 73 73
www.piorin.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Jakości Artykułów Rolno - Spożywczych w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 11
65-057 Zielona Góra
tel. 68 325 30 62
www.ijhars.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Botaniczna 14
65-306 Zielona Góra
tel. 68 453 73 01
www.wet.zgora.pl

Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra
tel. 68 324 73 90
www.lwkz.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (delegatura)
ul. Bohaterów Westerplatte 11/109
tel. 68 322 18 36
www.wiih.gorzow.pl

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Nowa 4b
tel. 68 476 53 70
www.wordy.pl/zgora/

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Aleja Niepodległości 32
tel. 68 328 03 00
www.zdw.zgora.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
ul. Jasna 10
65-470 Zielona Góra
tel. alarmowy całodobowy : 507 055 962
tel: 68 325 46 71 do 75 fax: (068) 325 50 70
www.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Adres: Zielona Góra , ul. Boh. Westerplatte 11 , I piętro, pokoje 132 , 133;
Bohaterów Westerplatte 11
65-001 Zielona Góra
tel. 68 322 19 13

wstecz

 

Instytucje społeczne

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wyspiańskiego 15
tel. 68 456 56 56
www.wup.zgora.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Sienkiewicza 9
65-443 Zielona Góra
tel. 68 456 56 50
www.pup.zgora.pl

Centrum Usług Opiekuńczych
ul. Witebska 2
65 - 534 Zielona Góra
tel. 68 326 65 95
tel. 68 454 63 60
www.cuo.zgora.pl

Dom Pomocy Społecznej
al. Słowackiego 29
65-326 Zielona Góra
tel. 68 320 20 64
tel. 68 320 57 18
www.dpszgora.pl

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra
tel. 68 324 56 55

Izba Wytrzeźwień
ul. Rodła 6
66-004 Racula
tel. 68 321 49 00,
tel. 68 327 52 21

Noclegownia dla Bezdomnych Osób
im. Ojca Stefana Modesta Glorieux
ul. Generała Józefa Bema 38
65-170 Zielona Góra
tel. 68 324 15 86
www.noclegownia.zgora.pl

Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
al. Wojska Polskiego 116
65-077 Zielona Góra
tel. 68 323-00-36
tel. 68 324-20-34
www.adopcja.zgora.pl

Państwowe Pogotowie Opiekuńcze
ul. Wojska Polskiego 116
65-077 Zielona Góra
tel. 68 326 05 91

wstecz

 

Instytucje Kultury

Muzeum Ziemii Lubuskiej
Al.Niepodległości 15
65-048 Zielona Góra
tel. 68 327 23 45
tel. 68 320 26 78
www.zgora.pl

Muzeum Etnograficzne
w Zielonej Górze z siedzibą w Ochli
66-006 Ochla ul. Muzealna 5
tel. 68 321 15 91
www.muzeumochla.pl

Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
Drzonów 54
66-008 Świdnica
tel. 68 321 18 56
www.llm.ezg.pl

Zielonogórski Ośrodek Kultury
ul. Festiwalowa 3
65-520 Zielona Góra
tel. 68 451 10 11
tel. 68 451 10 06
www.zok.com.pl

Spółdzielczy Dom Kultury "Nowita"
ul. II Armii 30-40
65-936 Zielona Góra
tel. 68 454 69 71

Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza"
ul.Dzika 6
65-036 Zielona Góra
tel. 68 327 18 92

ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17c
65-536 Zielona Góra
tel. 68 326 17 44
www.mdk-zgora.pl

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ul. Sienkiewicza
tel 68 452 93 01
www.rcak.pl

Cinema City Zielona Góra
ul. Wrocławska 17
65-427 Zielona Góra
tel. 68 410 77 00
www.cinema-citi.pl

Kino "Newa"
ul. Kazimierza Wielkiego 21
65-047 Zielona Góra
tel. 0 68 325 59 84
www.kkf.zgora.pl

Lubuski Teatr w Zielonej Górze
al.Niepodległości 3/5
65-048 Zielona Góra
tel 68 452 72 72 do 75
www.teatr.zgora.pl

Filharmonia Zielonogórska
tel. 68-325 65 14

Biuro Wystaw Artystycznych
al. Niepodległości 19
65-048 Zielona Góra
tel. 68 325 37 26
www.bwazg.pl

Galeria PRO ARTE
ul. Stary Rynek 2-3
65-001 Zielona Góra
tel. 68 325 36 86
www.zpap.zgora.pl

wstecz

 

Sport

Wykaz jednostek

Organizacje Pozarządowe

Zielonogórski Bank Danych Organizacji Pozarządowych

Oświata


Żłobki

Przedszkola

Szkoły podstawowe

Gimnazja

Szkoły ponadgimnazjalne

wstecz

 

Uczelnie

Placówki oświatowe

Placówki niepubliczne

 

wstecz