Archiwista
tel. 68 45 32 628
e-mail: a.roslanowska@wimbp.zgora.pl
V piętro

Anna Rosłanowska – bibliotekarz

Zadania:
1. Przyjmowanie dokumentacji przygotowanej przez komórki organizacyjne Biblioteki przeznaczonej
do Archiwum zakładowego;
2. Przechowywanie, ewidencjonowanie i udostępnianie akt;
3. Przekazywanie akt kat. „A" do Archiwum Państwowego po upływie okresu ich przechowywania;
4. Przekazywanie akt kat. „B" po upływie okresu przechowywania do zniszczenia i utylizacji;
5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji archiwalnej.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.