tel. 68 45 32 608
e-mail: pracownia.plastyczna@wimbp.zgora.pl

Pracownicy:
Janina Gajna – specjalista ds. plastycznych
Katarzyna Szymańska - specjalista ds. plastycznych

Zadania:
1. Przygotowywanie oprawy plastycznej wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę przy współpracy z Działem Promocji, Działem Zbiorów Specjalnych oraz Działem Informacji Regionalnej i Bibliograficznej;
2. Przygotowywanie materiałów informacyjnych promujących wydarzenia realizowane w Bibliotece: folderów, plakatów, afiszy, ulotek, napisów informacyjnych, ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów itp. - w ścisłej współpracy z Działem Promocji i Organizacji Wydarzeń;
3. Przygotowywanie projektów graficznych w wersji elektronicznej lub tradycyjnej na potrzeby Biblioteki i jej agend;
4. Skład komputerowy wybranych publikacji i wydawnictw przygotowywanych do druku przez Bibliotekę.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.