tel. 68 45 32 600, 68 45 32 602
fax.68 45 32 603
e-mail: informacja@wimbp.zgora.pl
II piętro
Pracownicy:
Monika Barzdo – specjalista ds. administracyjnych - sekretarka

Zadania:
1. Prowadzenie sekretariatu oraz prowadzenie obsługi sekretarskiej Dyrektora, I Zastępcy dyrektora i II Zastępcy dyrektora;
2. Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im niezbędnych informacji;
3. Ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Biblioteki;
4. Zachowanie prawidłowego obiegu pism wpływających do Biblioteki i przekazywanie ich zgodnie z dekretacją;
5. Obsługa centrali telefonicznej, odbieranie i nadawanie korespondencji, przesyłek pocztowych oraz faksów i poczty elektronicznej kierowanej na główny adres e-mail Biblioteki.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.