Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
tel. 68 45 32 611
e-mail: j.hak@wimbp.zgora.pl

Justyna Hak – starszy kustosz

Zadania:
1. Poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania działalności Biblioteki oraz sponsorów i mecenatu konkretnych działań i wydarzeń;
2. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie zadań, wydarzeń, akcji i imprez realizowanych przez Bibliotekę oraz ich rozliczanie;
3. Współdziałanie z pracownikami komórek organizacyjnych Biblioteki w zakresie merytorycznego opracowania wniosków o dofinansowanie zadań oraz sprawozdań z ich realizacji;
4. Współdziałanie z Głównym księgowym i pracownikami Działu Księgowości w zakresie opracowania części finansowej wniosków o dofinansowanie zadań oraz sprawozdań z ich realizacji;
5. Współdziałanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, Urzędem Miasta Zielona Góra, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innymi instytucjami w obszarze programów
i przedsięwzięć finansowanych w formie dotacji na zadania celowe;
6. współpraca z donatorami, sponsorami i mecenasami sztuki i kultury w zakresie wspieranych przez nich zadań, działań i wydarzeń realizowanych przez Bibliotekę.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.