Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie w wysokości 250 tys. zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura Kultury 2020” na realizację projektu pn. „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze – III etap”.

Zadanie jest kontynuacją remontu Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych przeprowadzonego w 2018 i 2019 roku, podczas którego udało się stworzyć  nowoczesną, funkcjonalną przestrzeń w magazynie  na IV piętrze i wyposażyć ją w system  kompaktowych regałów przesuwnych na książki oraz częściowo zmodernizować przestrzeń V pietra. 

Tegoroczny projekt zakłada wymianę windy towarowej, wykonanie robót remontowo-budowlanych w przestrzeni  V pietra, nie objętej dotychczas modernizacją,  w zakresie demontażu starych płytek pcv, przygotowania podłoża i  położenia wykładziny obiektowej pcv na podłodze, wymiany drzwi, remontu toalety, montażu nowych opraw oświetlenia oraz likwidacji istniejących okładzin drewnianych na ścianach i malowania ścian i sufitów.  Planowany jest również uzupełniający zakup ergonomicznych dwustronnych stacjonarnych regałów na książki do magazynów na IV i V piętrze.

Celem zadania jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, w szczególności: znaczne powiększenie i optymalizacja powierzchni magazynowych, korzystniejsze rozlokowanie książek na półkach, wygodniejszy dostęp do księgozbioru, optymalny sposób jego przechowywania, szybsze udostępnianie czytelnikom, a przez to poprawa warunków funkcjonowania instytucji, poprawa estetyki wnętrza oraz komfortu i bezpieczeństwa korzystania ze zbiorów Biblioteki, skrócenie czasu realizacji zamówień czytelniczych poprzez montaż nowoczesnych wind o samonośnej konstrukcji, poprawa warunków pracy bibliotekarza, unowocześnienie bazy sprzętowej oraz zapewnienie nowoczesnej, odpowiadającej dzisiejszym standardom aranżacji, usprawniające pracę Działu.

Projekt „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze – III etap”.
 
uzyskał dofinansowanie w kwocie 250 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura Kultury 2020”

logo MKiDN

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.