paradyzCenne starodruki i rękopisy ze zbiorów Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu będą niedługo dostępne w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dotację z Programu Operacyjnego „Kultura cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Digitalizacja starodruków ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze i Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu”. Projekt zyskał także wsparcie finansowe Województwa Lubuskiego.

W ramach projektu zdigitalizowanych zostanie 11 rękopisów i starodruków ze zbiorów Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu (m.in. Missale Lubucense iussu Dieterici von Bülow, episcopi Lubucensis.[Lübeck : s.n., ca 1491], Antyfonarz z 1580 r.) oraz 63 starodruki ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Do końca roku wszystkie pozycje będą dostępne dla czytelników on-line za pośrednictwem Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy do korzystania z Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.

Więcej informacji na temat projektu na stronie::

                         

log0o MKiDN

lubuskie warte zachodu

 

 

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.