RADIO ZACHÓD - Po utracie wzroku został fotografem. Niezwykła wystawa

Radio ZACHOD Wystawa

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.