RADIO INDEX - „Pomimo tego, że się nie widzi, można się realizować”. Wyjątkowa wystawa na Ptasiej

Radio index Wystawa

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.