zb spec s

Dział Zbiorów Specjalnych

tel. 68 45 32 616
e-mail: a.lipinska@wimbp.zgora.pl
e-mail: m.radziszewska@wimbp.zgora.pl
III piętro
Kierownik: Maria Radziszewska - starszy kustosz
Pracownicy: Alicja Lipińska - starszy kustosz

Czytelnia udostępnia współczesne i zabytkowe zbiory specjalne Biblioteki.
Z materiałów współczesnych można skorzystać okazując kartę biblioteczną i inny dokument tożsamości.

Aby skorzystać z zabytkowych zbiorów czytelnicy powinni dodatkowo okazać list referencyjny określający charakter prowadzonej przez nich pracy naukowej warunkującej korzystanie z tych zbiorów.

Zbiory specjalne to starodruki, rękopisy, kartografia, materiały ikonograficzne (grafiki, rysunki, fotografie, exlibrisy, medale, obrazy), mikrofilmy i kopie cyfrowe.
Zasób liczy ponad 23000 jednostek inwentarzowych, z czego znaczącą część stanowią dokumenty historyczne. Szczególną wartość zabytkową i kulturową przedstawiają zbiory starodruczne. Najcenniejszą kolekcję tworzy zespół 9 najstarszych dokumentów drukowanych, tzw. inkunabułów oraz druki o charakterze regionalnym (silesiaca, lubusiana).

Wśród zbiorów specjalnych wiele jest dzieł o znaczącej wartości artystycznej.
Ze względu na osobę patrona naszej placówki, ważne miejsce w zbiorach zajmują szkice sporządzone przez Cypriana Norwida.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych

Skarby Zielonogórskiej Książnicy

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.