Dział Administracyjno Gospodarczy

tel. 68 45 32 622, 68 45 32 621
e-mail: administracja@wimbp.zgora.pl
II piętro
Kierownik: Bogusław Adamczewski

Pracownicy administracji:
Piotr Eliński: specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń komputerowych
Izabela Grabowska: specjalista ds. administracyjnych
Maja Toczyka: specjalista ds. administracyjnych

Pracownicy obsługi:
Joanna Bielska – pracownik gospodarczy
Tomasz Domagała - pracownik gospodarczy
Anna Dróźka - pracownik gospodarczy
Lucyna Chomiak - pracownik gospodarczy
Wioletta Kaczmarek - pracownik gospodarczy
Hanna Milewska - pracownik gospodarczy
Leszek Noworolnik – mistrz
Tomasz Przytulski - pracownik gospodarczy
Anna Solska - pracownik gospodarczy
Ewa Ślęczka-Marczak - pracownik gospodarczy

Do zadań Działu należy:

 • prowadzenie remontów i modernizacji w obiektach Biblioteki w celu zapewnienia właściwych warunków technicznych w pomieszczeniach,
 • gospodarowanie nieruchomościami, gromadzenie dokumentacji związanej ze sprawami najmu i eksploatacji lokali filii bibliotecznych,
 • organizacja zabezpieczenia dozoru budynku głównego i ochrony mienia oraz prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 • bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń technicznych,
 • zabezpieczenie sprawnej obsługi transportowej,
 • zaopatrzenie materiałowo-wyposażeniowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie agend Biblioteki w zakresie administracyjno-gospodarczym i technicznym,
 • prowadzenie gospodarki dotyczącej sprzętu i wyposażenia Biblioteki,
 • koordynacja spraw związanych z komputeryzacją w zakresie zakupu, naprawy i konserwacji sprzętu oraz warstwy fizycznej sieci komputerowej,
 • zapewnienie sprawnej obsługi telefonicznej i teleinformatycznej,
 • organizacja przetargów i prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
 • obsługa administracyjna kontrahentów wynajmujących pomieszczenia w Bibliotece,
 • utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach oraz porządku wokół budynków.

Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.