16 września 2021 roku odbyło się posiedzenie  Jury XXII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Eugeniusza Paukszty pn. Mała ojczyzna - pogranicze kultur. To przedsięwzięcie, którego jesteśmy współorganizatorem. Zachęcamy do zapoznania się z treścią protokołu z posiedzenia rady. 

Gratulujemy zwycięzcom! 

Protokół z posiedzenia rady 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.