NominacjaDyrektora

Z przyjemnością informujemy, iż w miniony wtorek, 28 grudnia 2021 r., dr Andrzej Buck otrzymał z rąk wicemarszałka Łukasza Poryckiego decyzję o powołaniu na kolejną (3-letnią) kadencję dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Dr Andrzej Buck jest dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze nieprzerwanie od 2010 roku.

Andrzej Buck - Absolwent filologii polskiej. Zawodowo związany z bibliotekarstwem i bibliotekoznawstwem od 1978 roku zarówno jako nauczyciel akademicki, jak i bibliotekarz.

Od lat pracuje jako bibliotekoznawca, literaturoznawca, dziennikarz, edytor, historyk i krytyk teatru, animator kultury. W 1989 roku uzyskał doktorat nauk humanistycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tego samego roku zdał egzamin państwowy dla bibliotekarzy i dokumentalistów uzyskując tytuł starszego kustosza dyplomowanego. Adiunkt w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Zastępca dyrektora
Biblioteki Głównej WSP w Zielonej Górze. W latach 1983-1988 redaktor prowadzący warszawskiego miesięcznika literacko-naukowego „Nowe Książki”. Członek kolegium zeszytów „Integracje”. Od 1990 do 1993 roku redaktor naczelny dziennika „Gazeta Nowa” i innych czasopism. W latach 1993-2007 związany z Lubuskim Teatrem im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze jako kierownik literacki, od 1998 roku dyrektor naczelny i artystyczny. W latach 1994-2011 adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego, później w Zakładzie Animacji Kultury Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od 2010 roku dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
Bierze udział w pracach Sekcji Prasoznawczej Polskiej Akademii Nauk jako członek PAN. Oddział w Krakowie. Członek Rady Naukowo-Programowej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP. Członek zespołu ds. kształcenia bibliotekarzy Krajowej Rady Bibliotecznej. Pomysłodawca powstania zielonogórskich mediatek Góra Mediów i Szklana Pułapka oraz Lubuskiego Laboratorium Książki.
Autor i współautor książek: „Lubuski Teatr w latach 1972-2003. Dokumentacja” (2003), „Teatr w mieście bez teatru” (2008), „Teatr Drewniana Kurtyna Żarskiego Domu Kultury” (1978-2008) (2008), „Antologia Lubuskiego Dramatu” (2013), „Czasopisma literackie młodych i dla młodych po roku 1945” (2019), „Nowe technologie i nowe przestrzenie – dlaczego warto modernizować biblioteki?” (2018), „Miejsce spotkań. Biblioteka jako przestrzeń społeczna” (2019), „Wiedza, gust, kompetencje. Kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece” (2020), „Teatr małej ojczyzny. Szkice do dziejów Lubuskiego Teatru 1951-2010” (2021) oraz wielu artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu historii prasy, dziejów teatru, życia literackiego i współczesnych bibliotek. Współredaktor „Almanachów Teatralnych” oraz „Zeszytów Teatralnych Lubuskiego Teatru”, kilkuset programów teatralnych. Redaktor naczelny kwartalnika „Pro Libris” oraz rocznika „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”. Członek redakcji półrocznika „Bibliotekarz Lubuski”.

Fot. Lubuskie.pl

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.