Dział Księgowości

tel. 068 453 26 20
Główny księgowy: Aleksandra Krochmal
ksiegowa: Agnieszka Nowicka
księgowa: Danuta Sochacka-Kopaczyńska

Do zadań Działu należy:

  • prowadzenie spraw finansowych Biblioteki,
  • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej,
  • terminowe dokonywanie wypłat pracownikom Biblioteki,
  • rozliczanie z Działem Gromadzenia i Opracowania Zbiorów stanu ilościowego i wartościowego księgozbiorów,
  • gospodarka środkami trwałymi,
  • prowadzenie kasy WiMBP,
  • sprawozdawczość finansowa.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.