Pracownia digitalizacji zbiorów 

tel. 68 45 32 607
Łukasz Mikołajczuk, starszy bibliotekarz, specjalista ds. digitalizacji
e-mail: digitalizacja@wimbp.zgora.pl
Pracownia zajmuje się wykonywaniem kopii cyfrowych materiałów będących własnością Biblioteki. Projektem cyfrowej archiwizacji zbiorów objęte są przede wszystkim starodruki, rękopisy, zbiory kartograficzne i ikonograficzne oraz regionalia. Większość z nich, wraz z odpowiednimi opisami, trafia do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Pracownia realizuje także usługę „digitalizacji na żądanie".

Digitalizacja na żądanie

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.