1. Zapis
Zapisu dokonuje się na podstawie dowodu osobistego w Wypożyczalni Głównej, Bibliotece Obcojęzycznej, Oddziale dla Dzieci oraz we wszystkich filiach w mieście. Zapisu dokonać można także elektronicznie w trybie on-line. Aktywowanie konta nastąpi dopiero po wypełnieniu karty zapisu, na której własnoręcznym podpisem użytkownik potwierdzi znajomość regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania. Osoby niepełnoletnie lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą zostać zapisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Ze zbiorów Biblioteki można korzystać zaraz po otrzymaniu karty bibliotecznej.
Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za czytelników niepełnoletnich lub nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, przebywających w Bibliotece bez rodzica lub opiekuna prawnego.

2. Karta biblioteczna
Posiadanie karty jest obowiązkowe.
W celu otrzymania karty bibliotecznej należy zgłosić się w Wypożyczalni Głównej Biblioteki, al. Wojska Polskiego 9. W sytuacjach wyjątkowych wyrobienie karty można zlecić pracownikowi filii, w której dokonujemy zapisu. Koszt wyrobienia karty wynosi 5.00 zł (2.50 dla emerytów i rencistów).
Karta upoważnia do korzystania ze wszystkich agend i filii miejskich Biblioteki.

3. Korzystanie ze zbiorów.
Ze zbiorów Biblioteki korzystać można na miejscu w czytelniach oraz wypożyczać je na zewnątrz.
Do części zbiorów Biblioteka zapewnia wolny dostęp.
Wyszukiwania żądanej pozycji użytkownik dokonuje z pomocą katalogu on-line, w którym oznaczone jest miejsce przechowywania danej pozycji, określona możliwość wypożyczenia na zewnątrz lub udostępnienia na miejscu oraz możliwość (lub jej brak) zamówienia poszczególnych pozycji.
Ilość wypożyczanych wolumenów oraz czas wypożyczenia określa Regulamin korzystania ze zbiorów.
• Zamawianie
Zbiory zamawia się korzystając z katalogu on-line, po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto (W odniesieniu do książek z sygnaturą Wyp oraz F zamawianie elektroniczne nie działa). Zamówione pozycje oczekują na czytelnika 4 dni.
• Rezerwacja
Wszystkie zbiory w filiach miejskich i w gmachu głównym, ze statusem „wypożyczona", można zarezerwować (wyjątek stanowią filmy, muzyka na CD oraz gry PC/PS3).
W chwili zwrotu pozycja otrzymuje status „zamówiona" i pojawia się w zamówieniach pierwszej osoby oczekującej. System biblioteczny wysyła na pocztę e-mail czytelnika (jeśli jest podana) informację o oczekującym zamówieniu.
• Prolongata
Termin zwrotu materiałów bibliotecznych można prolongować dwukrotnie osobiście, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub samodzielnie ze swojego konta w zakładce „Prolongaty", o ile nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
Nie można dokonać prolongaty zbiorów przetrzymanych, elektronicznych (z wyjatkiem audiobooków) lub jeżeli czytelnik obciążony jest karą.
• Zwroty
Czytelnik zobowiązany jest do terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych w placówce, w której zostały wypożyczone. Poza godzinami otwarcia placówki i w dni, w których Biblioteka jest nieczynna, istnieje możliwość zwrotu zbiorów za pomocą biblioboxa, znajdującego się przed wejściem do gmachu głównego WiMBP.
Zasady odpisania zbiorów z konta czytelnika określone są w Zasadach Korzystania z biblioboxa.
• Kary i opłaty
Do czytelników przetrzymujących zbiory Biblioteka wysyła jedno upomnienie. Czytelnik powinien niezwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz dokonać zapłaty tytułem „opłaty za nieterminowy zwrot", w wysokości określonej w Regulaminie.
W przypadku braku skuteczności wysłanego upomnienia, po dwóch tygodniach biblioteka powierzy wyegzekwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz kar regulaminowych firmie windykacyjnej. Koszty egzekucji pokrywa użytkownik.

Prosimy również zapoznać się z Regulaminami WiMBP.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.