Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

nr telefonu : 68 4532617
e- mail: Wypozyczalnia.Miedzybiblioteczna@wimbp.zgora.pl
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna znajduje się na I piętrze w Czytelni Ogólnej

Pracownicy :
Jarosław Głuszek – starszy kustosz
Joanna Kret - kustosz

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek.

Sprowadza materiały biblioteczne tj. książki , artykuły , których nie posiadają biblioteki zielonogórskie.

Prawo składania zamówień międzybibliotecznych w WiMBP im. C. Norwida mają czytelnicy posiadający ważna kartę biblioteczną. Czas realizacji zamówienia trwa od 1do 6 tygodni.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna informuje osoby zamawiające o nadejściu materiałów. O sposobie powiadomienia decyduje użytkownik (poczta elektroniczna, telefon).

Materiały wypożyczane są na okres od 1 do 4 tygodni, w zależności od ustaleń biblioteki wypożyczającej.

Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczenia z biblioteki krajowej zgłaszając to Wypożyczalni Międzybibliotecznej nie później niż na 5 dni przed upływem ustalonego terminu zwrotu.

Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik.

Wypożyczalnia Międzybilioteczna realizuje zamówienia innych bibliotek i instytucji na terenie całego kraju.

Deklaracja przystąpienia do współpracy międzybibliotecznej z WiMBP im. C. K. Norwida w Zielonej Górze

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.