W Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej przyjmowane są zgłoszenia grup młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób dorosłych w zakresie zwiedzania gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Planowane wycieczki należy zgłaszać pod nr tel. 068 453 26 06.

Oprowadzanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Uczestnicy wycieczek są informowani o warunkach korzystania z Biblioteki, o działalności poszczególnych jej agend, podstawowych zasadach korzystania z katalogów tradycyjnych i baz komputerowych oraz są oprowadzani po aktualnie prezentowanych wystawach.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.