Zielona Góra, 25.08.2006 r.

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO NA  ZAKUP  SPRZĘTU  KOMPUTEROWEGO, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH  ORAZ  OPROGRAMOWANIA DLA  WOJEWÓDZKIEJ  I  MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ IM.  C.  NORWIDA  W  ZIELONEJ  GÓRZE

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 25.08.2006 r. dokonała oceny ofert na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, realizowanego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., w trybie przetargu nieograniczonego.

 

W przetargu oferty złożyło 12 firm przedstawionych poniżej zgodnie z przydzielonym numerem oferty:

 1. ORLAN Sp. z o.o., ul Bracka 7a, 59-800 Lubań
 2. PHPU ZUBER, Rynek 4, 50-047 Wrocław
 3. Ośrodek Edukacji Komputerowej i Doskonalenia Zawodowego Alicja Bąk, ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg
 4. NetCom Sp. z o.o., ul. Jarzębinowa 22, 53-120 Wrocław
 5. LOGIN COMPUTER Bogna Han, ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno
 6. FAST Sp. z o.o., ul. Długosza 39, 91-088 Łódź
 7. ELTORO S.C. Krzysztof Bobrowski, Piotr Blatkiewicz, ul. Racławicka 23,
  73-110 Stargard Szczeciński
 8. Centrum Komputerowe MIKROMAN Sp. z o.o., ul. Rozdzieńskiego188B
  40-203 Katowice
 9. POINT-AS Monika Wardzyńska, ul. Majewskiego 24/27, 02-104 Warszawa
 10. GAMP Sp. z o.o., al. Konstytucji 3 Maja 8, 65-803 Zielona Góra
 11. INFOCOPY Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Kokosowa 25/8
  65-780 Zielona Góra
 12. „Ton Color” Marek Kołodziejski, ul. Stary Rynek 4, 65-067 Zielona Góra

W toku badania ofert komisja przetargowa stwierdziła, że wszystkie oferty są ważne i  spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną przedstawiają załączniki do niniejszego pisma.

 

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W związku z powyższym komisja przetargowa, kierując się najniższą ceną w poszczególnych częściach zamówienia, postanowiła dokonać zakupu sprzętu zgodnie z poniższym zestawieniem:

 1. I część zamówienia ( zestawy komputerowe na łączną wartość 67.710 zł brutto) oraz III częśćzamówienia (oprogramowanie na łączną wartość 6.441,60 zł brutto) w firmie Ośrodek Edukacji Komputerowej i Doskonalenia Zawodowego Alicja Bąk, ul. Obozowa 5, 78-100 Kołobrzeg.
 2. II część zamówienia (drukarki i czytniki kodów kreskowych na łącznąwartość 11.086,36 zł brutto) w firmie LOGIN COMPUTER Bogna Han, ul. Leszczyńskich 27, 64-100 Leszno.

Z uwagi na to, że wartość najtańszych ofert na poszczególne części zamówienia (85.237,96 zł brutto) była niższa od wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający na realizację zadania (103.000 zł), Biblioteka dokona, zgodnie z zapisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) zwiększenia ilości zakupu multimedialnych zestawów komputerowych określonej w pierwszej części zamówienia poz. A.

 

Szczegółowe wykazy z ilością i konfiguracją zamawianego sprzętu wraz z umową zostaną przekazane wybranym  w przetargu firmom w dniu 1 września 2006 r.

 

 

 

Do pobrania (format pdf):Zbiorcze zestawienie ofert

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.