Zielona Góra, 14 maja 2007 r.
WYNIKI  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej 60.000 EURO

NA  ZAKUP  SPRZĘTU  KOMPUTEROWEGO,
URZĄDZEŃ  PERYFERYJNYCH  ORAZ  SPRZĘTU SIECIOWEGO
DLA  WOJEWÓDZKIEJ  I  MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ
IM.  C.  NORWIDA  W  ZIELONEJ  GÓRZE
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 14.05.2007 r. dokonała oceny ofert na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu sieciowego, realizowanego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., w trybie przetargu nieograniczonego.
W przetargu wpłynęło 7 ofert w tym 2 oferty wycofano i złożono nowe, po zmianach zapisów SIWZ w związku z protestem firmy AMD. Poniżej zestawienie złożonych ofert zgodnie z przydzielonym numerem oferty:
  1. PHPU ZUBER, Rynek 4, 50-047 Wrocław
  2. Oferta wycofana – zamiana na ofertę nr 7
  3. Oferta wycofana – zamiana na ofertę nr 6
  4. „Ton Color” Marek Kołodziejski, ul. Stary Rynek 4, 65-067 Zielona Góra
  5. El Toro Bobrowski, Blatkiewicz S.j., ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński
  6. Systemy Siesiowe SEVENET Sp. zo.o., ul. Tuwima 25, 80-210 Gdańsk
  7. Poltel Paweł Rózga, ul. Dąbrowskiego 238, 93-231 Łódź

W toku badania ofert komisja przetargowa stwierdziła, że wszystkie oferty są ważne i  spełniają wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną przedstawiają załączniki do niniejszego pisma. Oferty wycofane oznaczone numerami 2 i 3 zostały odesłane oferentom bez otwierania.
Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W związku z powyższym komisja przetargowa, kierując się najniższą ceną w poszczególnych częściach zamówienia, postanowiła dokonać zakupu sprzętu zgodnie z poniższym zestawieniem:
  1. I część zamówienia (zestawy komputerowe oraz laptop na łączną wartość 31.988,40  zł brutto) w firmie El Toro Bobrowski, Blatkiewicz S.j., ul. Racławicka 23, 73-110 Stargard Szczeciński
  2. II część zamówienia (drukarki laserowe i atramentowe na łączną wartość 6.588 zł brutto) w firmie PHPU ZUBER, ul. Rynek 49, 50-047 Wrocław
  3. III część zamówienia (sprzęt sieciowy – switche CISCO na łączną wartość 53.162,72 zł brutto) w firmie „Ton Color” Marek Kołodziejski, ul. Stary Rynek 4, 65-067 Zielona Góra
Z uwagi na to, że wartość najtańszych ofert na poszczególne części zamówienia (91.739,12 zł brutto) była niższa od wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający na realizację zadania (105.000 zł), Biblioteka dokona, zgodnie z zapisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.) zwiększenia ilości zakupu zestawów komputerowych określonej w pierwszej części zamówienia poz. A. oraz drukarek określonych w drugiej części zamówienia poz. A.

Szczegółowe wykazy z ilością i konfiguracją zamawianego sprzętu wraz z umową zostaną przekazane wybranym  w przetargu firmom w dniu 22 maja 2007 r.
 
Zbiorcze zestawienie ofert (format .pdf)
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (format .pdf)
 
 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.