Zielona Góra, 16 października 2007 r.

 

WYNIKI  PRZETARGU W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

o wartości mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

NA  ZAKUP  OPROGRAMOWANIA CITRIX WRAZ Z PLATFORMĄ SPRZĘTOWĄ ORAZ SYSTEMEM OPERACYJNYM WINDOWS
DLA  WOJEWÓDZKIEJ  I  MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ
IM.  C.  NORWIDA  W  ZIELONEJ  GÓRZE
 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 16.10.2007 r. komisja przetargowa dokonała oceny ofert na sprzedaż i dostawę oprogramowania CITRIX wraz z platformą sprzętową oraz systemem operacyjnym Windows.

Przedmiotem zamówienia była dostawa oraz montaż zestawu komputerowego (serwera), instalacja, konfiguracja oraz wdrożenie oprogramowania, a także dostawa zasilacza awaryjnego UPS, określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV grupą 302. W ramach wdrożenia oprogramowania należy przeprowadzić przedmiotowe szkolenie w wymiarze 5-iu godzin zegarowych.

I część zamówienia – oprogramowanie
 1. Citrix Presentation Server Advanced Edition 4.5   - 50 szt.
 2. Windows Svr Ent Sngl Lic/SA Pack OLP B AE EMEA Only – 1 szt.
 3. Windows Server CAL Sngl Lic/SA Pack OLP B AE EMEA Only Device CAL - 50 szt.
 4. Windows Terminal Svr CAL Sngl Lic/SA Pack OLP B AE EMEAOnlyDeviceCAL - 50 szt.
 5. Windows Svr Ent 2003 R2 w/SP2 32-bit/x64 English Disk Kit MVL CD - nośnik instalacyjny -  1 szt.

II zestaw komputerowy (serwer) oraz UPS
 1. HP ProLiant DL380R05 DC X5150 2660-4M/1333 (2P/4C, HP SFF SAS/SATA, iLO2, 4x1GB, P400/512, BBWC, DVD/CDRW, RPS, RF)   - 1 szt.
 2. Moduł pamięci 2 GB FBD PC2-5300 2 x 1 GB Kit   - 2 szt.
 3. Dysk HP 72GB 15k 2.5 Single Port HP SAS Drive   - 2 szt..  
 4. UPS  APC Smart-UPS 1500 RM 2U, 1500VA/980W USB & Serial

Do przetargu, realizowanego w trybie zapytania o cenę, zaproszone zostały następujące firmy:
 1. Alterkom Spółka z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków.
 2. Netline, ul. Racławicka 2/4, 53-146 Wrocław
 3. Max Elektronik S.A., ul. Dąbrowskiego 12, 65-021 Zielona Góra
 4. S.O.S.  P.M. Wesołowscy, ul. Bartosza Głowackiego 9, 85-614 Bydgoszcz
 5. Przedsiębiorstwo Informatyczne AdvaCom Spółka z o.o., ul. Zawady 33, 61-001 Poznań.
Oferty złożyły 3 firmy. Wszystkie złożone oferty były ważne i spełniały wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert częściowych. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zbiorcze zestawienie ofert wraz z przedstawionymi cenami stanowi załącznik do niniejszego pisma.
 
Kierując się najniższą zaoferowaną ceną na sprzedaż i dostawę oprogramowania CITRIX wraz z platformą sprzętową oraz systemem operacyjnym Windows, komisja przetargowa podjęła decyzję o zrealizowaniu zamówienia w Firmie Alterkom Spółka z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków.

W związku z powyższym umowa sprzedaży zostanie wysłana do podpisu tej Firmie w dniu 23 października 2007 roku.
 
Zbiorcze zestawienie ofert (format pdf)

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.