Przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze polegająca na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wymiany elewacji i docieplenia stropodachów wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.