Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Zakup, dostawa i montaż stacjonarnych regałów bibliotecznych do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Zielonej Górze"

  • Treść ogłoszenia
  • SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ
  • Projekt umowy - zał. nr 2 do SIWZ
  • Formularz ofertowy "OFERTA" - zał. nr 3 do SIWZ
  • Zmiana do SIWZ (1)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zakup regałów dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.