Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna posiada w swoich zbiorach (stan na koniec 2009 r.) 431 476 jednostek inwentarzowych, w tym:

książki 394 349 wol.,
zbiory specjalne 66 444 jedn. inw.,
dokumenty życia społecznego 27 831 jedn. inw.,
czasopisma oprawne 41 695 wol.

Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania, uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP, pracującą w systemie PROLIB i zawierającą już blisko 547 709 opisów bibliograficznych. Można przeszukiwać również tradycyjne katalogi kartkowe: alfabetyczne i rzeczowe.

W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Naukowej i Regionalnej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, Czytelni Muzycznej, Oddziale dla Dzieci, Oddziale Obsługi Niepełnosprawnych, Dziale Zbiorów Specjalnych.


Księgozbiór Biblioteki to:

literatura piękna dla dorosłych 118 667 wol.,
literatura piękna dla dzieci 48 941 wol.,
literatura popularno naukowa i naukowa 226 741 wol.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.