Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida posiada w swoich zbiorach 506386 jednostek inwentarzowych, w tym:

książki 396 363 wol.,
zbiory specjalne 39 813 jedn. inw.,
dokumenty życia społecznego 28 007 jedn. inw.,
czasopisma oprawne 42 203 wol.

Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania, uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP, pracującą w systemie PROLIB, w formacie Marc21 i zawierającą już blisko 551 819 opisów bibliograficznych.
W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Naukowej i Regionalnej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, Mediatece „Góra Mediów”, Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych.

Księgozbiór Biblioteki to:

literatura piękna dla dorosłych 119 641 wol.,
literatura piękna dla dzieci 48 107 wol.,

literatura popularno naukowa i naukowa

czasopisma oprawne

228 615 wol.

42 203 wol.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.