Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze udostępnia:
 • książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych i dzieci, dokumenty życia społecznego oraz książki, czasopisma w języku polskim i niemieckim, dotyczące historii i czasów współczesnych Środkowego Nadodrza i prasę specjalistyczną,
 • zbiory specjalne, w tym: płyty analogowe, płyty kompaktowe z filmami i muzyką, książkę "mówioną", wydawnictwa informacyjne na płytach CD-ROM, mikrofilmy, gry na PC i PS3 i notacje muzyczne
 • książki i inne materiały sprowadzane na życzenie czytelnika z innych bibliotek w kraju i za granicą.

Wydaje książki pisarzy mieszkających na Środkowym Nadodrzu. Prowadzi działalność upowszechniającą, organizując wystawy, spotkania autorskie, promocje książek i inne imprezy czytelnicze. Wynajmuje pomieszczenia na organizację imprez, konferencji i wystaw.

Bibliotekarze:

 • służą informacją ułatwiającą dotarcie do potrzebnych materiałów,
 • wskazują sposoby poszukiwań, zarówno w katalogach, jak i w bazie komputerowej,
 • pomagają wypożyczać książki,
 • udzielają objaśnień dotyczących funkcjonowania Biblioteki i korzystania z połączeń internetowych,
 • udzielają podstawowych informacji z różnych dziedzin wiedzy,
 • służą pomocą przy poszukiwaniach bibliograficznych, regionalnych oraz dotyczących przepisów prawnych,
 • prowadzą poradnictwo merytoryczne dotyczące organizacji i zarządzania biblioteką,
 • udostępniają przepisy z tego zakresu oraz pomoce metodyczne do prowadzenia pracy kulturalno-oświatowej,
 • oprowadzają wycieczki i osoby zainteresowane po stałych i czasowych ekspozycjach Biblioteki.

W WiMBP mieszczą się:

  foto o bibliotece1

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.