Historia

foto historia s

 

Kalendarium

1947 Otwarto Wypożyczalnię Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jedności Robotniczej 4
1951 Powołano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną
1952 Uruchomiono Oddział dla Dzieci
1955 Połączono Bibliotekę Miejską i Wojewódzką tworząc Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną
1956 WiMBP przydzielono budynek przy ul. Jedności Robotniczej 57
1968 Rozpoczęto budowę nowego gmachu dwóch Bibliotek Wojewódzkich - Publicznej i Pedagogicznej
1972 WiMBP nadano imię Cypriana Norwida
1975 Uruchomiono Bibliotekę w nowym budynku przy al. Wojska Polskiego 9
1977 Otwarto Muzeum Książki Środkowego Nadodrza oraz Gabinet prof. J. Kostrzewskiego
1978 Zbiory Biblioteki zaliczono do Narodowego Zasobu Bibliotecznego
1979 Rada Państwa nadała WiMBP Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
1980 Udostępniono zwiedzającym Galerię Polskiej Ilustracji Książkowej
1985 Otwarto Gabinet Eugeniusza Paukszty
1994 Uruchomiono Oddział Obsługi Niepełnosprawnych
1994 Rozpoczęto wdrażanie komputerowego systemu zarządzania Biblioteką PROLIB
1995 Pierwsza edycja Lubuskiego Wawrzynu Literackiego
1996 Pierwszy numer "Bibliotekarza Lubuskiego"
1997 Jubileusz 50-lecia Biblioteki
1998 Powstała Czytelnia Multimedialna i Internetowa
1999 Spotkania autorskie z Williamem Whartonem (maj) i Tadeuszem Różewiczem (listopad)
2000 Pierwsze wydanie rocznika "Bibliografii Ziemi Lubuskiej" na CD ROM-ie
2000 Spotkanie autorskie z Jonathanem Carrolem i ks. Janem Twardowskim
2001 Przyznano WiMBP status biblioteki naukowej
2005 Powołano Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych
2005 Pierwsza edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego
2006 Biblioteka przystąpiła do projektu realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski pn. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
2006 Rozpoczęły działalność Dyskusyjne Kluby Książki zainicjowane przez Instytut Książki oraz Biblioteki British Council
2006 Przystosowano budynek biblioteki dla osób niepełnosprawnych
2006 Odbyło się I Forum Młodych Bibliotekarzy ph. „Zrób karierę w bibliotece", zorganizowane przez WiMBP w Zielonej Górze i kontynuowane w następnych latach przez inne publiczne biblioteki w kraju
2007 Zorganizowana została konferencja naukowa Zielona Góra na przestrzeni dziejów. Przemiany społeczno-kulturowe, podczas której zaprezentowano interesujące wystąpienia dotyczące przeszłości miasta
2007 Biblioteka obchodziła jubileusz 60-lecia
2008 Odbyła się konferencja wojewódzka ph. „Biblioteki publiczne w dobie ery cyfrowej"
2009 W oficynie wydawniczej Biblioteki Pro Libris ukazała się Bibliografia publikacji pracowników WiMBP im. C. Norwida
2009 Wykonano łącze światłowodowe o dużej przepustowości od budynku Biblioteki do węzła miejskiej sieci komputerowej ZielMAN, umożliwiające maksymalne sieciowe udostępnianie zasobów bibliotecznych
2009 Rozpoczęto realizację Programu Rozwoju Bibliotek Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz powiązanego z nim wieloletniego programu rządowego Biblioteka+
2009 Inauguracja działalności Klubu Mam, wychodząca naprzeciw potrzebom rodziców z małymi dziećmi
2010 Konwersja tekstowego formatu kompleksowego systemu zarządzania biblioteką Prolib do graficznego formatu Marc 21
2010 Otwarto pierwszą w regionie mediatekę „Górę Mediów"
2010 Zrealizowano inwestycję „Termomodernizacja gmachu głównego WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze"
2011 Otwarto Muzeum Ilustracji Książkowej
2011 Biblioteka przy współpracy Stowarzyszenia Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT włączyła się w organizację Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny
2012 Utworzono Bibliotekę Obcojęzyczną2012 Otwarto „Szklaną Pułapkę", drugą mediatekę w mieście
2012 Współorganizacja Festiwalu Filmu i Teatru im. Maćka Kozłowskiego Kozzi Gangsta Film/Teatr Festiwal w Kargowej
2013 Realizacja projektu informatycznego pn. „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze" w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
2013 Odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Naukowe – „Biblioteka jako trzecie miejsce" (15-17 października)
2013 Ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymieniono regały na książki w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej oraz w Magazynie Książek i Zbiorów Zabezpieczonych
2014 Pierwsza edycja Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego

Historia

Historia Biblioteki datuje się od 3 maja 1947 roku. Wówczas to w 25-tysięcznej Zielonej Górze uroczyście otwarto pierwszą publiczną wypożyczalnię książek, która zapoczątkowała działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. Znajdowała się ona wraz z Powiatową Biblioteką, w nie istniejącym już budynku, przy ul. Jedności Robotniczej 45 i dysponowała 328 książkami.

[zobacz więcej ...]

Cyprian Norwid

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze otrzymała imię Cypriana Norwida w 1972 r. Na wybór tego właśnie patrona wpływ miało nabycie przez Bibliotekę 5 rysunków Norwida. Pochodzą one ze sztambucha rodziny Turnów, zabezpieczonego w czasie II wojny w pałacu w Dobrzycy, w pow. pleszewskim. Są to szkice wykonane tuszem przy użyciu piórka, na niebieskim papierze listowym. Na jednym z rysunków widnieje sygnatura poety "Norwid", na innym nazwa miejscowości i data: Ostende, 28 sierpnia 1846 r.

[zobacz więcej ...]

Zmieniony ( 30.03.2011. )

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.