Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida posiada w swoich zbiorach 506386 jednostek inwentarzowych, w tym:

książki 510 240 wol.,
zbiory specjalne 39 813 jedn. inw.,
dokumenty życia społecznego 28 007 jedn. inw.,
czasopisma oprawne 42 203 wol.

Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania, uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych.

Księgozbiór Biblioteki to:

literatura piękna dla dorosłych 11 507 wol.,
literatura piękna dla dzieci 45078 wol.,

literatura popularno naukowa i naukowa

czasopisma oprawne

2229 369 wol.

42 203 wol.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.