Rada Naukowa

Regulamin Rady Naukowej

Skład Rady Naukowej działającej przy WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze (kadencja 2015-2019)

1. mgr Ewa Adaszyńska
2. dr Przemysław Bartkowiak
3. dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ – przewodnicząca
4. dr Dawid Kotlarek
5. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ
6. prof. dr hab. Bożena Koredczuk
7. dr Paweł Kalisz
8. dr hab. Franciszek Pilarczyk
9. dr Janusz Rećko
10. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
11. dr Joanna Wawryk – sekretarz

Skład Rady Naukowej działającej przy WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze (kadencja 2010-2014)

1. mgr Ewa Adaszyńska,
2. dr Przemysław Bartkowiak - sekretarz,
3. dr Grzegorz Chmielewski,
4. dr hab. Małgorzata Czerwińska - przewodnicząca,
5. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ,
6. dr hab. Bożena Koredczuk,
7. dr hab. Franciszek Pilarczyk,
8. dr Tomasz Ratajczak,
9. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski,
10. dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ,
11. dr inż. Piotr Ziembicki.

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.