Badania czytelnicze

 

2008 r. Komputer w bibliotece – korzystanie z multimediów i Internetu
2009 r. Miejsce biblioteki w życiu seniorów. Potrzeby i zainteresowania kulturalne
2010 r. Zbudujmy razem nowoczesną bibliotekę multimedialną
2012 r. Czytelnictwo w erze cyfrowej
2012 r. Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze w opinii czytelników
2012 r. Biblioteka Obcojęzyczna - badanie oczekiwań użytkowników

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.