Przetarg na roboty budowlane w zakresie "Przystosowania istniejącej komunikacji pionowej i poziomej w budynku głównym WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze do wymagań ochrony przeciw pożarowej, w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych".

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.