Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.Norwida w Zielonej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zakup z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, instalacją, wdrożeniem serwerów i sieciowego sprzętu komputerowego, doposażenie pracowni digitalizacji oraz dostawa z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania do wideokonferencji w projekcie „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu;
Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego;
Tytuł projektu
Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida
w Zielonej Górze

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.