Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszenia na:

"Stworzenie i wdrożenie Systemu Udostępniania Zasobów Informacyjnych (SUZI). Modernizacja i rozbudowa portalu news365.pl. Stworzenie i wdrożenie mobilnej wersji portalu news 365.pl"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Priorytet I Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu; Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego;
Tytuł projektu:
Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.