Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Dostawa, instalacja, konfiguracja i integracja oprogramowania systemowego i użytkowego w projekcie
>>Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.<<"

Treść ogłoszenia - pdf
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pdf
Opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ - pdf
Projekt umowy - zał. nr 2 do SIWZ - pdf
Formularz ofertowy "OFERTA" - zał. nr 3 do SIWZ - word
Formularz cenowy - zł nr 4 do SIWZ - word

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.