Zadania bibliotekarza systemowego

- Kontrola prawidłowej pracy systemu, (kontrola prawidłowego działania katalogu komputerowego, prawidłowego zapisu wypożyczeń i udostępnień zbiorów).

- Informowanie pracowników o wszystkich zmianach w systemie (szkolenia, porady telefoniczne).

- Koordynowanie prac komputerowych w bibliotekach z południowej części województwa lubuskiego należących do Centrum Przetwarzania

- Danych Bibliotecznych.

- Nadzór nad wdrażaniem nowych wersji oprogramowania Prolib.

- Analiza uwag oraz propozycji nowych funkcjonalności zgłaszanych przez poszczególne osoby, i w rezultacie decyzja o przesyłaniu ich do twórcy oprogramowania.

 

bibliotekarz sytemowy: Izabella Koperska, tel. 68 45 32 634, mail: bibliotekarz.systemowy@wimbp.zgora.pl

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.