2014


 Mirosława Szott, pomiary Zamku, Zielona Góra 2013, 58 s.

 Wiesław Pyżewicz, Julian Stankiewicz, Pionierzy Zielonej Góry – wczoraj i dziś, Zielona Góra 2014, 362 s.

Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Gangsta Festival. Dworzec Teatralny, Zielona Góra 2014, 74 s.

2013

„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze", z. 5, Zielona Góra 2013, 152 s.

Stanisław Bryk, Stanisław Olejniczak, Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i wspomnienia jego członków, Zielona Góra 2013, 272 s.

Informator WiMBP, Zielona Góra 2013

Katalog Kozzi Gangsta Film (II edycja)

Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra 2013, 446 s.

Monografia Okręgu Zielonogórskiego Związku Polskich Artystów Polskich. Ludzie – miejsca – wydarzenia, Zielona Góra 2013, 208 s.

Daniel Koteluk, Wizerunek kata w literaturze polskiej od XVI do XVIII wieku, Zielona Góra 2013, 71 s.

Katalog XIV Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny

Martyna Krutulska-Krychowicz, Niecodziennik MKK, Zielona Góra 2013, 156 s.

Maciej Noskowicz, Droga do złota. Zielonogórska koszykówka w ekstraklasie, Zielona Góra, 306 s.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.