2018

Adam Bolesław Wierzbicki, Ograć samego siebie, Zielona Góra 2018, 48 s. [500 egz.]

Franciszek Bunsch, Malarstwo – Rysunek – Grafika, Zielona Góra 2018, 20 s. [200 egz.]

„Pro Libris” nr 1-2 (62-63) 2018, 144 s. [250 egz.]

Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 9, Zielona Góra 2017, 274 s. [200 egz.]

Halina Jerulank, Przed Tobą Zielona Góra 2017, 120 s. [200 egz.]

Izabela Witucka-Sakowska, Wybór wierszy, 108 s. [50 egz.]

„Bibliotekarz Lubuski” nr 45/2018, 56 s. [200 egz.]

 

2017

„Pro Libris” nr 1-4(54-57)2016

Anna Blacha, Pośród codziennych zdarzeń

„Bibliotekarz Lubuski” nr 42-43/2017

Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 8

katalog 3 Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru KOZZI-CYBULSKI-WILHELMI

katalog XIX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Pieniądze

 Władysław Klępka, Księżyc Miró

„Bibliotekarz Lubuski” nr specjalny 2017

Dawid Kotlarek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w latach 1945-2016

Pro Libris nr 1-4(58-61)2017

Jacek Katos, Partes Corporis, Animae Fragmenta

 

2016

„Pro Libris” nr 1-4(46-49)2014 [300 egz.]

„Pro Libris” nr 1-4(50-53)2015 [300 egz.]

Wojciech Śmigielski, Śnieżnobiałe wiśnie, Zielona Góra 2016, 66 s. [300 egz.]

Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 7, Zielona Góra 2015, 320 s. [200 egz.]

Helena Zadrejko, Uroki Kresów, Zielona Góra, 232 s. [500 egz.]

Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry – wspomnienia i dokumenty, Zielona Góra 2016, 300 s. 151 pozycja [380 egz.]

II Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi – Dymny – Himilsbach, Zielona Góra 2016, 90 s. [500 egz.]

Czerwieńsk. Monografia miasta, pod. red. T. Nodzyńskiego, Zielona Góra 2014, 254 s.

Edward Mincer, Radiowe śpiewanki, Zielona Góra 2016, 52 s. [350 egz.]

Teczki firmowe (jako roboczy druk)

katalog XVIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Sztuczna inteligencja, Zielona Góra 2016, 86 s. [350 egz.]

Daniel Koteluk, Papierowa propaganda w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiat zielonogórski od 1949 do 1956 r., Zielona Góra 2016, 184 s. [150 egz.]

„Bibliotekarz Lubuski” nr 51-52 Zielona Góra 2016, 104 s. [320 nakład]

2015

Zielona Góra. Rysunki piórkiem Andrzeja Stefanowskiego, teka 17 rysunków opatrzona komentarzem Jerzego Piotra Majchrzaka, Zielona Góra 2015

Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 6, Zielona Góra 2015, 280 s.

Wojewódzki Szpital im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze (1945-2015) Zielona Góra 2015, 280 s.  138 pozycji zwartych

„Bibliotekarz Lubuski” nr 2(38)2014

„Bibliotekarz Lubuski” nr 3-4(39-40)2015

Teczki firmowe WiMBP im. C. Norwida

Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Maklak Machalica. Przystanek Teatralny

katalog XVII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny W delegacji, Zielona Góra 2015, 102 s.

Konrad Krakowiak, Lewa strona bytu, Zielona Góra 2015, 86 s.

Robert Rudiak, Życie literackie na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000, Zielona Góra 2015, 384 s. {de facto książka realizowana w 2016 r.}

2014

„Bibliotekarz Lubuski” nr 1(37)2014

„Pro Libris” dwujęzyczny numer specjalny Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów, Lubuskie – Powiat Görlitz, Saksonia

„Pro Libris” dwujęzyczny numer specjalny Biblioteka jako trzecie miejsce. Doświadczenia i wyzwania partnerów, Lubuskie – Brandenburgia

Wiesław Pyżewicz, Julian Stankiewicz, Pionierzy Zielonej Góry – wczoraj i dziś, Zielona Góra 2014, 362 s.

3 Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Gangsta Festival. Dworzec Teatralny, Zielona Góra 2014, 74 s.

katalog XVI Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Celebryci, Zielona Góra 2014, 98 s.

Czerwieńsk. Monografia miasta, pod. red. T. Nodzyńskiego, Zielona Góra 2014, 254 s.

Janusz Koniusz,Na własne podobieństwo, Zielona Góra 2014, 120 s.

Janusz Życzkowski, Opowieść pierwsza, Zielona Góra 2014, 228 s.

Anna Tokarska, Wiersze wybrane, w opr. Andrzeja Bucka, Zielona Góra 2014, 102 s.

Cerkwie łemkowskie w Polsce. Rysunki piórkiem Andrzeja Stefanowskiego, teka 17 rysunków opatrzona komentarzem Iwony Peryt-Gierasimczuk, Zielona Góra 2014.

 

2013

Mirosława Szott, pomiary Zamku, Zielona Gora 2013, 58 s.

„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 5,Zielona Góra 2013, 152 s.

Stanisław Bryk, Stanisław Olejniczak, Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i wspomnienia jego członków, Zielona Góra 2013, 272 s.

Informator WiMBP, Zielona Góra 2013

Katalog Kozzi Gangsta Film (II edycja)

Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra 2013, 446 s.

Monografia Okręgu Zielonogórskiego Związku Polskich Artystów Polskich. Ludzie – miejsca – wydarzenia, Zielona Góra 2013, 208 s.

Daniel Koteluk, Wizerunek kata w literaturze polskiej od XVI do XVIII wieku, Zielona Góra 2013, 71 s.

Katalog XIV Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny

Martyna Krutulska-Krychowicz, Niecodziennik MKK,Zielona Góra 2013, 156 s.

Maciej Noskowicz, Droga do złota. Zielonogórska koszykówka w ekstraklasie, Zielona Góra, 306 s.

 

2012

Agnieszka Kowalska - Tam i z powrotem. Katalog malarstwa. 20 str.

Folder-reklamówka Kozzi Gangsta Film

Katalog Kozzi Gangsta Film

Katalog XIV Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny

Przemysław Bartkowiak, Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989, Zielona Góra 2012, 364 s.

Agata Buchalik-Drzyzga, Podróż w czasie, Zielona Góra 2012, 40 s.

Daniel Koteluk, Na bezdrożach kompromisu. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w województwie zielonogórskim w latach 1950-1956, Zielona Góra 2012, 192 s.

Konrad Krakowiak, Warto, Zielona Góra 2012, 82 s.

 

2011

Irena Zielińska, Przyłapana na istnieniu, Zielona Góra 2011, 62 s.

Burmistrz, landrat, wojewoda. Przemiany administracyjne na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych, red. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Jarosław Kuczer, Zielona Góra 2011, 226 s.

Nasza tożsamość. Antologia prac laureatów konkursu literackiego ogłoszonego przez Helenę Hatkę Wojewodę Lubuskiego, Zielona Góra 2011 [współwydawca z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim], 188 s.

Małgorzata Mikołajczak, Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej, Zielona Góra 2011 [współwydawca z Uniwersytetem Zielonogórskim], 206 s.

Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2011 [współwydawca z Wydawnictwem PLATAN], 338 s.

Andriej Kotin, Motyle w motelu, Zielona Góra 2011, 78 s.

Antologia dramatu lubuskiego, red. Andrzej Buck, Zielona Góra 2011, 242 s.

Skarby naszej ziemi. Wywiad-rzeka Alfreda Siateckiego z doktorem Andrzejem Marcinkianem, ostatnim spośród pierwszych lubuskich archeologów, Zielona Góra 2011, 184 s.

katalog do wystawy fotograficznej Stefana Kurzawińskiego Kazimierz Dolny w reporterskim skrócie

 

2010

W służbie władzy czy społeczeństwa. Wybrane problemy kultury i nauki na Środkowym Nadodrzu w latach 1945-1989, red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra 2010, 148 s.

Czesław Sobkowiak, Coraz mniej, Zielona Góra 2010, 80 s.

Janusz Koniusz, Przypowieść o podróży, Zielona Góra 2010, 76 s.

Jakub Rawski, Pasaże, Zielona Góra 2010, 60 s.

Ewa Dybowska, Szept krętych zdarzeń, Zielona Góra 2010, 108 s.

Zdzisław Grudzień, W kulisach i na scenie. Część II. Wspomnienia 1980-1992, Zielona Góra 2010, 136 s.

 

2009

Agnieszka Haupe, Pradawne pieśni, Zielona Góra 2009, s. 64

XX rocznica powstania Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę, Zielona Góra 2009, s. 64

Bibliografia publikacji pracowników WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, [bibliografia], Zielona Góra 2009, 40 s.

Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza. Szkice biograficzne, red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra 2009, 162 s.

Jarosław Kuczer, Archiwum Herminy von Reuss. Korespondencja rodzin Reuss, Schönaich-Carolath, Hohenzollern oraz Prittwitz und Gaffron w zbiorach WiMBP im C. Norwida w Zielonej Górze, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 4, Zielona Góra 2009, 162 s.

Jan Janusz Werstler, Pożegnanie jabłoni, Zielona Góra 2009, 104 s.

 

2008

Edward Derylak, Cień lasu, Zielona Góra 2008, 272 s.

Robert Steidl, Wolfgang Renner, Problemy fermentacji win, Zielona Góra 2008, 74 s.

Władysław Łazuka, Gdzie szybki Drawy bieg, Zielona Góra 2008, 88 s.

Adam Żuczkowski, A w ustach węzeł słów, Zielona Góra 2008, 64 s.

Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej Polskiej Małą Ojczyzną Wielu Narodów. Katalog wystawy, Zielona Góra 2008, 52 s.

Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra 2008, 304 s.

Jesienna księga losu. Księga jubileuszowa Henryka Szylkina, Zielona Góra 2008, 86 s.

Jacek Katos Katarzyński, Oko jak imperator..., Zielona Góra 2008, 68 s.

Janina Elżbieta Wilga, Fraszki i inne fatałaszki, Zielona Góra 2008, 48 s.

Dawid Kotlarek, Zielona Góra w niemieckim piśmiennictwie do 1945 r.(w ujęciu historyczno-bibliograficznym),„Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 3, Zielona Góra 2008, 110 s.

 

2007

Mieczysław J. Warszawski, Umiejscowienia, Zielona Góra 2007, 62 s.

Zrób karierę w bibliotece! Materiały z I Forum Młodych Bibliotekarzy. Zielona Góra, 5-6 października 2006, Zielona Góra 2007, 60 s.

Ewald Wolff, Kuracja winogronowa, Zielona Góra 2007, 72 s.

Zielona Góra na przestrzeni dziejów. Przemiany społeczno-kulturowe, red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Zielona Góra 2007, 248 s.

Alfred Siatecki, A jednak będzie noc poślubna, Zielona Góra 2007, 202 s.

Mieczysław J. Warszawski, Umiejscowienia, Zielona Góra 2007, 62 s.

 

2006

Wojciech Śmigielski, Tchnienie, Zielona Góra 2006, 64 s.

Zbigniew Kozłowski, Legendy lubuskie, Zielona Góra 2006, 68 s.

Od słowa do słowa. Antologia poezji lubuskiej 2000-2006, red. Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra 2006, 162 s.

Informator. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Zielona Góra 2006, 22 s.

 

2005

Johann Gottfried John, Heinrich Adolph Pilz, Kronika Zielonej Góry, tłum. i oprac. Jarosław Kuczer, Zielona Góra 2005, 206 s.

Zbigniew Kozłowski, Mołojecka pieśń, Zielona Góra 2005, 218 s.

Innowacyjność zawodowa i organizacyjna w bibliotece. Materiały z konferencji bibliotekarzy województwa lubuskiego „Organizacja i zarządzanie biblioteką”. Kalsk, 21-22 września 2004, Materiały konferencyjne, Zielona Góra 2005, 72 s.

Henryk Szylkin, Dorota Szagun, Polskie pióra znad Wilii. Bibliografia polskich współczesnych pisarzy Wileńszczyzny 1985-2005, wyd. 2 roz, Zielona Góra 2005, 38 s.

Henryk Szylkin, Powroty krajobrazów, Zielona Góra 2005, 68 s.

Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych, [polsko-niemieckie materiały konferencyjne], Zielona Góra 2005, 170 s.

Zygmunt Kowalczuk, Na klifie, Zielona Góra 2005, 62 s.

Jerzy Grodek, Jerzy który się jeży, Zielona Góra 2005, 74 s.

Mirosław Kuleba, Ampelografia Zielonej Góry, Zielona Góra 2005, 340 s.

 

2004

Zbigniew Kozłowski, Skarb Atamana, Zielona Góra 2004, 212 s.

Zbigniew Kozłowski, Rycerze Placu Zamkowego, Zielona Góra 2004, 108 s.

Michał Andrzej Cimek, Wędrowiec czyli skrzydlata dusza, Zielona Góra 2004, 94 s.

Nowe media w bibliotece. Neue Medien in der Bibliothek. Materiały z polsko-niemieckiej konferencji bibliotekarzy, Zielona Góra 2004, 174 s.

Czesław Sobkowiak, Podziemne słońca. Soleils souterrains, tłum. na j. franc. Krzysztof Jeżewski, Zielona Góra 2004, 52 s.

Romuald Szura, Zielony zapach lasu, Zielona Góra 2004, 92 s.

Konrad Wojtyła, Wiersze fatalne, Zielona Góra 2004, 40 s.

 

2003

Jolanta Pytel, Włócznia słońca, Zielona Góra 2003, 40 s.

Mieczysław J. Warszawski, Przyziemność, Zielona Góra 2002, 72 s.

Elżbieta Krygowska-Butlewska. Ilustracje. Rysunek satyryczny, [katalog wystawy], Zielona Góra 2003, s.12 katalog wystawy

Zygmunt Kowalczuk, Bliżej niż dalej [wiersze], Zielona Góra 2003, 50 s. (+ płyta CD: wiersze w wykonaniu Z. Kowalczuka oraz zespołu „Wyspa”)

Janusz Werstler, Ocalone w słowie, [wiersze], Zielona Góra 2003 – wyd. II, 78 s.

Marzena Więcek, Przechowalnia, Zielona Góra 2003, s.49, wiersze

Janusz Rećko, Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Zielona Góra 2003, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 2, 58 s.

Janusz Koniusz, Nic nie było, wiersze], Zielona Góra 2003, 146 s.

Janusz Koniusz w 70. rocznicę urodzin, Zielona Góra 2003, 66 s.

 

2002

Wokół haiku. Antologia lubuska, wybór Władysław Klępka, Zielona Góra 2002, 42 s.

Konrad Wojtyła, Fri low, Zielona Góra 2002, 56 s.

Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja, red. nauk. Czesław P. Dutka, Zielona Góra 2002, 218 s.

Mieczysław Warszawski, Zaledwie niczyj, Zielona Góra 2002, 82 s.

Grzegorz Chmielewski, Polskie biblioteki ludowe na pograniczu zachodnim w rejonie babimojsko-międzyrzecko-skwierzyńskim w latach 1880-1939, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, z. 1, Zielona Góra 2002, 162 s.

Dopowiadanie zieleni. Antologia poetów żarskich, Zielona Góra 2002, 92 s.

 

2001

Władysław Kuczer, Z teki cepra, Zielona Góra 2001, 66 s.

Jacek Katarzyński, Mucha na karuzeli, Zielona Góra 2001, 64 s.

Maria Przybylak, Takie szczęście, Zielona Góra 2001, 52 s.

Janusz Werstler, Ocalone w słowie, Zielona Góra 2001, 64 s.

Strofy z Winnego Wzgórza. Antologia wierszy o Winobraniu i Zielonej Górze, wybór Czesław Sobkowiak, Zielona Góra 2001, 74 s.

Mieszkam w wierszu. Antologia poezji lubuskiej, pod red. Małgorzaty Mikołajczak i Beaty Mirkiewicz, Zielona Góra 2001, 182 s.

Tomasz Florkowski, Witaj Hiszpanio. Impresje architekta, Zielona Góra 2001 262 s.

Miejsce zmagań. Leksykon pisarzy regionu lubuskiego, opracował Alfred Siatecki, wyd. drugie, poszerzone i zmienione, Zielona Góra 2001, 136 s.

Pomagać innym, oprac. Beata Mirkiewicz, Zielona Góra 2001, 104 s.

 

2000

Prowadź mnie [prace nadesłane na Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kaptur Joannity”], Zielona Góra 2000, 52 s.

Wywiedzione z losu. Księga jubileuszowa Michała Kaziowa, red. Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra 2000, zdjęcia, 86 s.

Władysław Klępka, Bordiura z akantem. Wiersze dawne i nowe, Zielona Góra 2000, 72 s.

Biblioteki województwa lubuskiego. Informator, Zielona Góra 2000, 32 s.

Grażyna Rozwadowska-Bar, Nie lubię zegarów, Zielona Góra 2000, 54 s.

Alfred Siatecki, Zmowa pułkowników, Zielona Góra 2000, 254 s.

Michał Kaziów, Pod tęczą, Zielona Góra 2000, 108 s.

Opowieść dla wnuka, [Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie na wspomnienia seniorów], Zielona Góra 2000, 62 s.

Jan Gross, Bez pardonu i bon tonu, rysunki Władysław Kuczer, Zielona Góra 2000, 76 s.

 

1999

Władysław Wilk, Dziennik snajpera, przedmowa Krzysztof Kąkolewski, zdjęcia, Zielona Góra 1999, 284 s.

Gazda z Harendy. Materiały z Sesji Jubileuszowej XX-lecie działalności Oddziału Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Zielonej Górze (14 grudnia 1998), red. Pola Kuleczka, Zielona Góra 1999, 54 s.

Jan Kurowicki, Bajki miłosne z kobietami, Zielona Góra 1999, 52 s.

Robert Rudiak, Przeklęci & święci, Zielona Góra 1999, 78 s.

Czesław Sobkowiak, Światło przed nocą, Zielona Góra 1999, 74 s.

Andrzej K. Waśkiewicz, Horyzont zdarzeń. Cztery poematy, Zielona Góra 1999, 76 s.

 

1998

Henryk Szylkin. W 70. rocznicę urodzin, Zielona Góra 1998, 38 s.

Władysław Klępka, Lato zimorodka, Zielona Góra 1997, 64 s.

Janusz Koniusz, Wiązania pamięci, Zielona Góra 1998, 144 s.

Maska i cień. Sympozja Mickiewiczowskie (9 grudnia 1997, 20 maja 1998). Materiały pod redakcją Czesława P. Dutki, Zielona Góra 1998, 112 s.

Mieczysław J. Warszawski, We własnej skórze, Zielona Góra 1998, 84 s.

Mosty ze słów. Antologia opowiadań młodych autorów. Brücken aus Worten, wybór i oprac. Jolanta Sachers i Janusz Koniusz, Zielona Góra – Frankfurt n/O 1998, 104 s.

 

1997

Wojciech Śmigielski, List do samego siebie, Zielona Góra 1997, 64 s.

Mieczysław Warszawski, Bezrobotny Syzyf, Zielona Góra 1997, 106 s.

Janusz Koniusz, Moje stworzenie świata. Z wierszy dawnych i nowych, Zielona Góra 1997, 64 s.

 

1996

Alfred Siatecki, Drugie przykazanie miłości, Zielona Góra 1996, 148 s.

Michał Kaziów, Piętna miłości, Zielona Góra 1996, 114 s.

 

1995

Mieczysław J. Warszawski, Cztery ściany bezdomności, Zielona Góra 1995, 86 s.

 

1993

Czesław Sobkowiak, Wstęp do milczenia, Zielona Góra 1993, 80 s.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.