Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.Norwida w Zielonej Górze zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Dostawa stacjonarnych regałów bibliotecznych do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze wraz z dostarczeniem i montażem"

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.