III piętro, pok. 300 A
kierownik mgr Ewa Mielczarek, starszy kustosz
tel. 68 453 26 37
kom. 603 610 906
e-mail: prolibris@wimbp.zgora.pl
www: http://prolibris.net.pl/

Wydawnictwo Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze działa w strukturze biblioteki od 1996 roku. Zajmuje się wydawaniem książek beletrystycznych, poetyckich, naukowych, antologii, a także katalogów, informatorów, poradników. W misję Wydawnictwa jest mocno wpisany regionalizm oraz promocja literatury lubuskiej, dlatego też wiele publikacji dotyczy regionu, zaś większość autorów jest związana z Lubuskiem.
Wydawane przez Wydawnictwo tytuły są oceniane i recenzowane przez specjalistów, a o zakwalifikowaniu książek do druku decyduje Rada Wydawnicza, składająca się z pracowników WiMBP, posiadających kwalifikacje i doświadczenie edytorskie oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ponadto Wydawnictwo jest wydawcą dwóch czasopism: Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris" (kwartalnik), „Bibliotekarza Lubuskiego" (półrocznik) oraz "Pasji Literackich" (kwartalnik).

Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne „Pro Libris"

„Bibliotekarz Lubuski"

Pasje Literackie"

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.