Rada Wydawnicza powstała 6.04.2011 powołana Zarządzeniem nr 10/2011 Dyrektora WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

W jej skład wchodzą:

  1. dr Andrzej Buck - przewodniczący
  2. Ewa Mielczarek - sekretarz
  3. dr Przemysław Bartkowiak
  4. Anna Polus
  5. dr Dawid Kotlarek

Podstawowe zadania Rady to:

  1. Dbałość o realizację zadań biblioteki naukowej w zakresie ustalania profilu wydawnictw o charakterze naukowym.
  2. Ustalanie rocznego planu wydawniczego Wydawnictwa Pro Libris.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.