1. Książki,w tym zbiory zabezpieczone – 566 843 wol.
2. Zbiory specjalne – 35 310 edn. inw.
3. Dokumenty życia społecznego – 30 899 jedn. inw.
4. Czasopisma – 58 914 wol.

Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania, uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP, pracującą w systemie PROLIB, w formacie Marc21i zawierającą już blisko 691 966 opisów bibliograficznych. W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Naukowej i Regionalnej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, Mediatece „Góra Mediów", Oddziale dla Dzieci, Dziale Zbiorów Specjalnych.


Księgozbiór Biblioteki to:
• literatura piękna dla dorosłych 109 100 wol.
• literatura piękna dla dzieci 43 364 wol.
• literatura popularno naukowa i naukowa 229 743 wol.
• czasopisma oprawne 58 914 wol.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.