strona Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych


Rada Naukowa

Andrzej Buck (Zielona Góra)

Małgorzata Czerwińska (Zielona Góra)

Jerzy Jarowiecki (Kraków)

Bożenna Koredczuk (Wrocław)

 

Komitet Redakcyjny

Andrzej Buck (redaktor naczelny)

Przemysław Bartkowiak (zastępca redaktora naczelnego)

Joanna Wawryk (sekretarz/ redaktor językowy)

 

Redaktorzy tematyczni

Dawid Kotlarek

Paweł Kalisz

Janusz Rećko

Redaktor statystyczny

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.