BIBLIOTEKARZ LUBUSKI jest pismem branżowym, wydawanym od 1996 roku przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. C. Norwida oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Nad kształtem i profilem pisma czuwa redakcja w składzie: Andrzej Buck, Monika Simonjetz i Joanna Wawryk (sekretarz).
W półroczniku publikowane są teksty problemowe, poświęcone zmianom we współczesnym bibliotekarstwie, a także dotyczące aktualnego rynku księgarskiego i wykorzystania nowych mediów. Ukazują się także artykuły z pogranicza bibliotekarstwa, eseje i felietony o literaturze, bibliotekach i książkach oraz recenzje publikacji ważnych z punktu widzenia warsztatu bibliotekarza.
Ze względu na regionalny charakter zawiera ono też relacje z konferencji, sympozjów zawodowych, uroczystości, wyjazdów seminaryjnych, wystaw oraz omówienia innych przykładów działalności i dobrych praktyk w lubuskich książnicach. Półrocznik nieodpłatnie trafia przede wszystkim do bibliotek terenowych województwa lubuskiego.
Elektroniczna wersja pisma jest dostępna na stronie internetowej.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.