Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida
al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra

tel. centrali 068 45 32 600
tel./fax. 068 45 32 603
Wydawnictwo ProLibris
III piętro, pok. 299
tel. 068 45 32 637

strona www: www.prolibris.wimbp.zgora.pl/
e-mail: Informacja@wimbp.zgora.pl
Wydawnictwo.Prolibris@wimbp.zgora.pl

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.