techxtralogo

TechXtra – najprostsze narzędzie do wyszukiwania książek, stron internetowych, artykułów i publikacji elektronicznych związanych z naukami technicznymi, informatycznymi i matematycznycmi, przydatne w pracy inżynierów. (ENG)

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.